php if fonksiyonu kullanımı

Php sayfalarınız içerisinde istenilen şartın sağlanması durumunda sayfanın akış şeklinin belirlendiği fonksiyona if fonksiyonu denir. Mantık olarak if fonksiyonunun çalışma şekli bütün programlama dillerinde aynıdır. Örneğin hava diye string tipinde bir değişkenimiz olduğunu varsayalım. if fonksiyonu yardımıyla ekrana bir bilgi yazdırmak istediğimizde, eğer hava değişkeninin aldığı değer yagmur ise ekrana “Bugün hava yagmurlu, bu nedenle şemsiyeni almalısın”, hava değişkeninin aldığı değer soguk ise ekrana “Bugün hava soğuk olduğu için üzerine kalın birşeyler giymelisin”, hava değişkeninin aldığı değer sıcak ise ekrana “Bugün hava sıcak, bu nedenle üzerine ince birşeyler giyebilirsin” yazdırabiliriz. php if fonksiyonunun kullanıma örnek olarak verebileceğim çalışan bir php kodunu yazımın devamında bulabilirsiniz.

php de if – else fonksiyonu yardımıyla sayının tek mi çift mi olduğunu bulan örnek :

<?php

$sayi= 17;

$sonuc=$sayi%2;

if ($sonuc==’1′)

{

echo “Bu sayı tektir”;

}

else {

echo “Bu sayı çift tir”;

}

?>

  • ilk olarak sayi diye bir değişken tanımladık ve 17 değerini atadık.
  • sayı değişkenin 2 ile bölümünden kalanı bulduk ve $sonuc değişkenine atadık
  • if ile başlayan satırda eğer $sonuc değişkeni 1 e eşit ise süslü parentez içerisindeki işlemi yap diyoruz. yani ekrana bu sayı tektir yazdır.
  • else ile başlayan satırdan itibaren ise değilse yani yukarıdaki şart sağlanmadı ise süslü parantez içerisindekini yap yani ekrana bu sayı çift tir yazdır. Yukarıdaki if sorgusu doğru değilse yani sayı tek değilse doğal olarak çift olmak zorundadır.
  • if-else kullanımında dikkat etmemiz gereken if ile yaptığımız sorgulamada şartın sağlanması durumunda yapılacak işlemi süslü parantez ( { … } ) arasına yazıyoruz. Eğer şartının sağlanmaması durumunda ise diğer bütün ihtimallerde ekrana yapılacak işlemleri else den sonraki süslü parantezler arasına yazıyoruz.
  • eğer 2 tane yada daha fazla şartı sorgulamak istersek aşağıdaki örnekte olduğu gibi seçenekleri artırabiliriz.

<?php

$hava=’yagmur’;

if ($hava=’acik’)
{
echo “Bugün hava acik olduğu için ince giyinebilirsin”;
}
else if($hava=’yagmur’)
{
echo “Hava yağmurlu olduğu için şemsiyeni almalısın”;
}
else if($hava=’soguk’)
{
echo “Hava soguk olduğu için kalın giyinmelisin”;
}
else {
echo “hava, yağmurlu yada soğuk değildir”;
}

?>