hasan paşa hanı Arşivi

0 Yorum

Tarihe yolculuk

Milattan önce 3000 yılına dayandığı düşünülen Diyarbakır Tarihinin, son yapılan araştıramalar ile birlikte çok daha eski olduğu belirlenmiştir. Tarihte Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi …